KELCOM Dubnica

O nás

Pracujeme pre Vás od roku

Spoľahlivosť inštalovaných zariadení firmy KELCOM Dubnica je daná predovšetkým výberom špičkových výrobkov firiem, ktoré preškolili našich technikov priamo vo svojich výrobných závodoch. Počas našej existencie realizovala firma dodávku veľkého počtu rôznych systémov a úspešne sa zúčastnila výberových konaní zabezpečovania objektov s rôznym stupňom rizika. V súčastnej dobe firma disponuje dostatočnými kapacitami a technickými možnosťami pre zabezpečenie aj tých najnáročnejších objektov, ako sú peňažné ústavy, historické a pamiatkovo chránené objekty a rozsiahle priemyselné a obchodné celky. Zúčastnili sme sa celoslovenského konkurzného konania pre zabezpečenie ostrahy najväčšej vodnej elektrárne na Slovensku v Gabčíkove. Tu sme realizovali jednu z najzložitejších inštalácií zabezpečovacieho systému na Slovensku. V rámci projektu bola inštalovaná počítačová grafická nadstavba, inštalácia podzemného detekčného kábla Sentrax od kanadskej firmy SENSTAR, farebný monitorovací systém Plettac-Grundig a izraelský prístupový a dochádzkový systém Linear. Na základe dobrých referencií nám bola ponúknutá účasť vo výberovom konaní na inštaláciu bezpečnostného a kamerového systému pre najväčšiu slovenskú elektráreň špičkového výkonu na Čiernom Váhu. Vo výberovom konaní sme v tvrdej konkurencii uspeli a v súčasnej dobe nami nainštalovaný farebný video systém Grundig s diaľkovo riadenými kamerami a elektronickou zabezpečovacou signalizáciou, počítačovým monitorovacím pracoviskom je v prevádzke už 10-ty rok. V dnešnej dobe sme schopní realizovať komplexnú dodávku poplachového systému na hlásenie narušenia, požiarnej signalizácie, kamerového monitorovacieho systému, prístupového a dochádzkového systému na báze magnetických dotykových a bezdotykových kariet od projektovej dokumentácie až po následnú dodávku a inštaláciu zariadení, pre malé a veľké firmy a taktiež rodinné domy a byty.

Veríme, že Vás ponuka firmy KELCOM Dubnica oslovila a že rozšírime okruh Vašich partnerov.

Ing. Ján Dzurko konateľ spoločnosti