KELCOM Dubnica

Evakuačné systémy

Pracujeme pre Vás od roku

Evakuačný rozhlas sa inštaluje do všetkých objektov, pri ktorých to vyžaduje norma. Slúži na informovanosť osôb, ktoré sa nachádzajú v objekte v prípade vzniknutia nebezpečnej situácie ako je požiar, únik nebezpečných látok a akékoľvek iné nebezpečenstvo, pri ktorom je potrebné evakuovať všetky osoby nachádzajúce sa vo vnútri.

Nami inštalované systémy, použivané na evakuáciu osôb spĺňajú prísne normy EN54 a STN EN60849… Evakuačný rozhlas je môžete využiť aj ako informačný systém alebo ozvučenie priestoru.