KELCOM Dubnica

Dochádzkové systémy

Pracujeme pre Vás od roku

Dochádzkové systémy slúžia pre elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov. Výrazne zjednodušujú prácu účtovníčkam, ktoré by pri ručnej evidencií strávili nespočetné množstvo hodín. Zároveň slúžia na kontrolu zamestnancov a ich dodržiavania správnej pracovnej doby. Naša firma dodáva a inštaluje systémy od firmy TSS GROUP s názvom EDO. Terminály na snímanie dochádzky môžu čítať RFID karty alebo čipy.

Taktiež máme ponuke terminál s možnosťou snímania otlačkov prstov. Samozrejmosťou každého terminálu je kamera, ktorá pri snímaní dochádzky zabezpečí fotografiu aby nedochádzalo k používaniu kariet neoprávnenými osobami. Dochádzkový terminál môže ovládať dvere alebo turniket, ktorý vpustí do budovy len oprávnené osoby.