KELCOM Dubnica

Realizácie

Pracujeme pre Vás od roku

KLU ARCO MV SR Trenčianske Teplice
Daňové úrady v Púchove, Považskej Bystrici a Dubnici n. V.
Objekty DMD Holding Trenčín, Trenčianske Teplice, Bratislava
OV PZ SR v P. Bystrici a OV PZv Dubnici n.V. – kamerový systém
Poplachový systém - ústredňa Slovak Telekom v P. Bystrici, telefónna ústredňa a Infotel v Dubnici nad Váhom
Obchodné domy Tabat v P. Bystrici , FIX Dubnica nad Váhom, Jednota COOP Ttrenčín
Mestské úrady v Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom, Ilave, L. Rovniach
Obecné úrady: Tr. Mitice, Motešice, Neporadza, Krásna Ves, Slatinka a iné
Okresný úrad v Ilave
Matador Púchov - predajne
obchodná sieť predajní a skladov Prima Zdroj Holding a.s. Púchov, Považská Bystrica a Bratislava, riaditeľstvo podniku.
kostoly a farské úrady Pukanec, Dubnica n. V., Lednica, Púchov, Nová Dubnica
RONA- LR Crystal a.s. Lednické Rovne – poplachový systém - kompletný areál podniku, ochrana managmentu
autosalóny Araver Trenčín, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice, Opatová, Prvý Trenčiansky Autoservis , Mercedes Trenčín
Mestské bytové podniky Nová Dubnica, Dubnica n. V., Púchov
Štátna skúšobňa SKTC 101 EVPÚ Nová Dubnica, lab.č.205
ZTS Elektronika
ZTS Dubnica nad Váhom- projekt komplexnej ochrany podniku
Všeobecná Zdravotná Poisťovňa riaditeľstvo Bratislava – komplexná ochrana budovy
Sociálna poisťovňa Dubnica nad Váhom
Slovenská Poisťovňa Trenčín
Leoni Slovakia Dobrá, Trenčín
SE VET Trenčín – kamerový a prepúšťací systém pre areál podniku
Simportex obchodné zastúpenie Angoly – Bratislava komplexná ochrana budovy
Koval Holding Beluša
VD Gabčíkovo, VD Čuňovo, PVE Čierny Váh -kamerový systém
Matador Púchov – komplexná ochrana podniku, ochrana managmentu, kamerový systém pre miešacie linky
Krajské riaditeľstvo PZ Považská Bystrica, OO PZ Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica
ÚVTOS Nitra Chrenová – komplexná ochrana , technológia strelnice komplet , kamerový systém, ÚVTOS Dubnica n Váhom , UVTOS Ilava komunikačný systém
Hermes a.s Dubnica – komplexná ochrana, kamerový systém, technológia strelnice komplet, ochrana managmentu
Fujitsu s.r.o. Bratislava- komplexná ochrana podniku –kamerový systém
Wili a.s Púchov – komplexná ochrana podniku, ochrana managmentu , kamerový systém
Slovenské Aerolínie Bratislava – kamerový a bezpečnostný sytém
Mikona Pruské – elektronický zabezpečovací systém pre celý areál , sieť predajní
Cementáreň Ladce – kamery do páliacej pece a chladiča pre sledovanie procesu pálenia slinku , kamerový systém pre sledovanie technológie, kamerový systém pre technologické linky
Slovenská správa ciest – kamerový systém pre diaľničný obchvat Bratislava, diaľničný úsek tunel Branisko
Technické zabezpečenie pultu centrálnej ochrany – Púchov
VOJUS a.s. Považská Bystrica - areál podniku
Continental Matador Púchov – kamerový systém pre proces výroby – miešacie linky, linky výroby, kamerový systém pre finalizáciu výroby – dopravníkové pasy
Ustav na výkon trestu Ilava – komunikačný systém pre návštevnú miestnosť
Mäsovároba Ilavský Trenčín – kamerový systém, dochádzkový a prepúšťací systém, poplachový systém
Mäsovýroba Hôrka – kamerový systém, dochádzkový a prepúšťací systém, poplachový systém
Program Trenčín kamerový sytém pre herne Nováky, Trenčín, Nové Zámky, Piešťany
Hotel Slovakia Trenčianske Teplice – kamerový a vstupný systém
Ústav na výkon trestu Dubnica – elektrická požiarna signalizácia, kamerový systém
Hotel Wili Taranská Lomnica – kamerový systém, štrukturovaná kabeláž, elektrická požiarna signalizácia
Yura - Sewonecs ECS – elektrokabeláž pre KIA, Lednické Rovne EPS, PC sieť, kamerový systém
Yura Haviřov – kamerový systém
Yura Rimavská Sobota – kamerový systém
Yura Hnúšťa – kamerový systém
Yura Hlohovec – kamerový systém
DongHee – kovovýroba pre KIA, Strečno kamerový systém, EPS,PC sieť
Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice – kamerový systém
Matador Inalfa Dongwon Dubnica nad Váhom– kovovýroba pre KIA, kamerový systém pre výrobu
Matador Dongwon Třinec - kovovýroba pre Hundai, kamerový systém pre výrobu
Matador Automitive – kamerový systém pre výrobu
Hanil E –Hwa Dubnica nad Váhom, dodávateľ KIA - kamerový a poplachový systém
Hanil E –Hwa Považská Bystrica, dodávateľ KIA - kamerový , poplachový systém a prepúšťací systém
Delta Energy System , Príles- Dubnica nad Váhom , PC sieť, kamerový systém
Makino Bratislava - PC sieť, kamerový systém
Continental Púchov – kamiery na sledovanie výrobných procesov
Mestský kamerový systém Dubnica nad Váhom, optické prenosy
Hotel Alexandra Púchov **** , kompletný slaboprúd vrátane MaR