Header image

camera
 
www.kelcomdubnica.sk
kelcom@kelcomdubnica.sk
 
KELCOM Dubnica spol. s r.o.
Štúrova ulica 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
  IČO: 31631291
IČ DPH: SK2020437683
 

 
 
REALIZÁCIE

 

KELCOM Dubnica realizoval montáž bezpečnostných a kamerových systémov napríklad:
 • KLU ARCO MV SR Trenčianske Teplice
 • Daňové úrady v Púchove, Považskej Bystrici a Dubnici n. V.
 • Objekty DMD Holding Trenčín, Trenčianske Teplice, Bratislava
 • OV PZ SR v P. Bystrici a OV PZv Dubnici n.V. – kamerový systém
 • Poplachový systém - ústredňa Slovak Telekom v P. Bystrici, telefónna ústredňa a Infotel v Dubnici nad Váhom
 • Obchodné domy Tabat v P. Bystrici , FIX Dubnica nad Váhom, Jednota COOP Ttrenčín
 • Mestské úrady v Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom, Ilave, L. Rovniach
 • Obecné úrady: Tr. Mitice, Motešice, Neporadza, Krásna Ves, Slatinka a iné
 • Okresný úrad v Ilave
 • Matador Púchov - predajne
 • obchodná sieť predajní a skladov Prima Zdroj Holding a.s. Púchov, Považská Bystrica a Bratislava, riaditeľstvo podniku.
 • kostoly a farské úrady Pukanec, Dubnica n. V., Lednica, Púchov, Nová Dubnica
 • RONA- LR Crystal a.s. Lednické Rovne – poplachový systém - kompletný areál podniku, ochrana managmentu
 • autosalóny Araver Trenčín, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice, Opatová, Prvý Trenčiansky Autoservis , Mercedes Trenčín
 • Mestské bytové podniky Nová Dubnica, Dubnica n. V., Púchov
 • Štátna skúšobňa SKTC 101 EVPÚ Nová Dubnica, lab.č.205
 • ZTS Elektronika
 • ZTS Dubnica nad Váhom- projekt komplexnej ochrany podniku
 • Všeobecná Zdravotná Poisťovňa riaditeľstvo Bratislava – komplexná ochrana budovy
 • Sociálna poisťovňa Dubnica nad Váhom
 • Slovenská Poisťovňa Trenčín
 • Leoni Slovakia Dobrá, Trenčín
 • SE VET Trenčín – kamerový a prepúšťací systém pre areál podniku
 • Simportex obchodné zastúpenie Angoly – Bratislava komplexná ochrana budovy
 • Koval Holding Beluša
 • VD Gabčíkovo, VD Čuňovo, PVE Čierny Váh -kamerový systém
 • Matador Púchov – komplexná ochrana podniku, ochrana managmentu, kamerový systém pre miešacie linky
 • Krajské riaditeľstvo PZ Považská Bystrica, OO PZ Dubnica nad Váhom, Ilava, Nová Dubnica
 • ÚVTOS Nitra Chrenová – komplexná ochrana , technológia strelnice komplet , kamerový systém, ÚVTOS Dubnica n Váhom , UVTOS Ilava komunikačný systém
 • Hermes a.s Dubnica – komplexná ochrana, kamerový systém, technológia strelnice komplet, ochrana managmentu
 • Fujitsu s.r.o. Bratislava- komplexná ochrana podniku –kamerový systém
 • Wili a.s Púchov – komplexná ochrana podniku, ochrana managmentu , kamerový systém
 • Slovenské Aerolínie Bratislava – kamerový a bezpečnostný sytém
 • Mikona Pruské – elektronický zabezpečovací systém pre celý areál , sieť predajní
 • Cementáreň Ladce – kamery do páliacej pece a chladiča pre sledovanie procesu pálenia slinku , kamerový systém pre sledovanie technológie, kamerový systém pre technologické linky
 • Slovenská správa ciest – kamerový systém pre diaľničný obchvat Bratislava, diaľničný úsek tunel Branisko
 • Technické zabezpečenie pultu centrálnej ochrany – Púchov
 • VOJUS a.s. Považská Bystrica - areál podniku
 • Continental Matador Púchov – kamerový systém pre proces výroby – miešacie linky, linky výroby, kamerový systém pre finalizáciu výroby – dopravníkové pasy
 • Ustav na výkon trestu Ilava – komunikačný systém pre návštevnú miestnosť
 • Mäsovároba Ilavský Trenčín – kamerový systém, dochádzkový a prepúšťací systém, poplachový systém
 • Mäsovýroba Hôrka – kamerový systém, dochádzkový a prepúšťací systém, poplachový systém
 • Program Trenčín kamerový sytém pre herne Nováky, Trenčín, Nové Zámky, Piešťany
 • Hotel Slovakia Trenčianske Teplice – kamerový a vstupný systém
 • Ústav na výkon trestu Dubnica – elektrická požiarna signalizácia, kamerový systém
 • Hotel Wili Taranská Lomnica – kamerový systém, štrukturovaná kabeláž, elektrická požiarna signalizácia
 • Yura - Sewonecs ECS – elektrokabeláž pre KIA, Lednické Rovne EPS, PC sieť, kamerový systém
 • Yura Haviřov – kamerový systém
 • Yura Rimavská Sobota – kamerový systém
 • Yura Hnúšťa – kamerový systém
 • Yura Hlohovec – kamerový systém
 • DongHee – kovovýroba pre KIA, Strečno kamerový systém, EPS,PC sieť
 • Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice – kamerový systém
 • Matador Inalfa Dongwon Dubnica nad Váhom– kovovýroba pre KIA, kamerový systém pre výrobu
 • Matador Dongwon Třinec - kovovýroba pre Hundai, kamerový systém pre výrobu
 • Matador Automitive – kamerový systém pre výrobu
 • Hanil E –Hwa Dubnica nad Váhom, dodávateľ KIA - kamerový a poplachový systém
 • Hanil E –Hwa Považská Bystrica, dodávateľ KIA - kamerový , poplachový systém a prepúšťací systém
 • Delta Energy System , Príles- Dubnica nad Váhom , PC sieť, kamerový systém
 • Makino Bratislava - PC sieť, kamerový systém
 • Continental Púchov – kamiery na sledovanie výrobných procesov
 • Mestský kamerový systém Dubnica nad Váhom, optické prenosy
 • Hotel Alexandra Púchov **** , kompletný slaboprúd vrátane MaR

 

 

 
 
 

KONTAKT
 


042 /44 50 900

0905 704 912

0905 703 526

0905 115 598

 

product image 2
MAPA